Linie RB 48


Datum
Takt
Periode
Strecke
Bemerkung
Betreiber
09.12.2018
60+|60+|60+
2019
Wuppertal Oberbarmen - Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem
Rhein-Wupper-Bahn
National Express
10.12.2017
60+|60+|60+
2018
Wuppertal Oberbarmen - Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem
Rhein-Wupper-Bahn
National Express
11.12.2016
60+|60+|60+
2017
Wuppertal Oberbarmen - Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem
Rhein-Wupper-Bahn
National Express
13.12.2015
60+|60+|60+
2016
Wuppertal Oberbarmen - Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem
Rhein-Wupper-Bahn
National Express
14.12.2014
60+|60+|60+
2015
Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
15.12.2013
60+|60+|60+
2014
Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
09.12.2012
60+|60+|60+
2013
Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
11.12.2011
60+|60+|60+
2012
Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
12.12.2010
60+|60+|60+
2011
Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
13.12.2009
60+|60+|60+
2010
Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
14.12.2008
60+|60+|60+
2009
Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
09.12.2007
60+|60+|60+
2008
Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
10.12.2006
60+|60+|60+
2007
Wuppertal Oberbarmen - Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
11.12.2005
60+|60+|60+
2006
Wuppertal Oberbarmen - Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW
12.12.2004
60+|60+|60+
2005
Wuppertal Oberbarmen - Wuppertal Hbf. - Solingen - Opladen - Köln - Brühl - Bonn Hbf. - Bonn Mehlem (- Remagen)
Rhein-Wupper-Bahn
DB Regio NRW